Cart
0 products

​​​

 

עלי ירק ביו אורגניים הגדלים בשיטת N.F.T

ירקות עלים גדלים בשיטת N.F.T, (מערכת סגורה) בה שורשי הירקות מתפתחים בתוך תמיסת מזון ייחודית. לשיטה יש כמה יתרונות:

 

  • הירקות בעלי טעם מתוק ובעלי ריח מודגש.

  • חיי מדף ארוכים יותר - הירקות נשמרים לאורך זמן.

  • תנאי החממה הסגורים מפחיתים את הסיכוי למזיקים והירקות נבדקים באופן קבוע והשיטה הייחודית מונעת מחלות שורש הנובעות מהקרקע.

  • בנוסף ליתרונות שבאים לידי ביטוי בצלחת, שיטת הגידול חוסכת במים ובדישון ובזיהום סביבתי - גם אתם וגם הסביבה מרוויחים.

 

לירקות העלים שלנו יש חיסרון אחד משמעותי - יש חשש להתמכרות